• ΒΑΣΗ 45° (ΛΟΞΗ)

  Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις αντιρίδες υπό 45 που καταλήγουν στο έδαφος όταν δεν τις βυθίζουμε στο μπετόν .

   

 • ΒΑΣΗ

  Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις κολώνες στο έδαφος εφόσον υπάρχει τσιμέντο .

   

 • ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ

  Ιδανικά εξαρτήματα για κάγκελα δίπλα σε σκάλες. Έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζονται σε οποιαδήποτε κλίση και να ενώνουν διαφορετικού μεγέθους σωλήνες . Τοποθετείται μια κασανόβιδα στο εξάρτημα της κάθετης σωλήνας και μια εξάγωνη βίδα στο εξάρτημα της οριζόντιας σωλήνας (κουπαστή).

   

 • ΕΝΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

  Ιδανικά εξαρτήματα για κάγκελα δίπλα σε σκάλες. Έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζονται σε οποιαδήποτε κλίση και να ενώνουν διαφορετικού μεγέθους σωλήνες

   

 • ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

  Ενώνει δύο σωλήνες με διαφορετική διατομή η μία από την άλλη. Σε αυτό τον τύπο είναι προτιμότερη η διάτρηση του σωλήνα.

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΦΑ

  Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διατομής , χωρίς βίδα .

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΩΣΗ

  Η ένωση παίζει τον ρόλο της μούφας , ενώνει δηλαδή δύο σωλήνες της ίδιας διάστασης . Έτσι δεν έχουμε καθόλου ρετάλια.

   

   

 • ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

  Ιδανικό για αντιανέμια σε θερμοκήπια και άλλες κατασκευές . Ο σωλήνας που ενώνεται χρειάζεται διάτρηση και πάτημα .

   

 • ΣΤΗΡΙΓΜΑ

  Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε στον τοίχο ή στο έδαφος τον σωλήνα εφαπτόμενο. Βιδώνεται με στριφώνια ή αυτοδιάτρητες (όταν πρόκειται για μέταλλο).

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ (φαρδιά)

  Διασταυρώνει μόνο τις διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω ή μεταξύ τους.

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ (μικρή)

  ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

  Η τετράγωνη σύνδεση διασταυρώνει δύο σωλήνες διαφορετικού ή ίδιου μεγέθους (οριζόντια-κάθετα).

   

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

  Χρησιμοποιείται στις κορυφές των πυραμίδων για την σωστή ευθυγράμμιση των σωλήνων . Ρυθμίζεται απο 90° έως 270° μοίρες .

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗ

  Η σύνδεση αυτή ενώνει τέσσερις σωλήνες , μια κάθετη και 3 οριζόντιες με διαφορετική κατεύθυνση , δημιουργώντας 2 γωνίες .

   

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗ 90 ΜΟΙΡΩΝ

  Χρησιμοποιείται για να συνδέει τρεις σωλήνες δημιουργώντας γωνία 90 μοιρών. Συνήθως την κάθετη με δύο οριζόντιες ή και το αντίθετο.

   

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Ο Σταυρός χρησιμοποιείται για τη διασταύρωση τριών σωλήνων.Η μια περνάει κάθετα και οι άλλες δύο την ακουμπούν οριζόντια και το αντίθετο.

   

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΛΗ

  Η απλή σύνδεση χρησιμοποιείται σε ποσοστό 80% στις περισσότερες κατασκευές διότι συνδέει 2 σωλήνες , μια κάθετη με μια οριζόντια .