ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ

//ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
 • ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ

  ΔιάστασηΚιλά/Μέτρο
  30x30x21,83
  30x30x32,68
  40x40x22,68
  40x40x33,6
  50x50x23,06
  50x50x34,52
  60x60x23,68
  60x60x35,46
  70x70x24,19
  70x70x36,41
  80x80x24,80
  80x80x37,32
  90x90x25,42
  90x90x38,24
  100x100x26,00
  100x100x39,21
  ΔιάστασηΚιλά/Μέτρο
  30x30x21,83
  30x30x32,68
  40x40x22,68
  40x40x33,6
  50x50x23,06
  50x50x34,52
  60x60x23,68
  60x60x35,46
  70x70x24,19
  70x70x36,41
  80x80x24,80
  80x80x37,32
  90x90x25,42
  90x90x38,24
  100x100x26,00
  100x100x39,21